همکاری قطب تکنولوژی آموزشی در پزشکی کشور برای تدوین کتب مرجع دندانپزشکی

туризм в разных странах
готовый интернет-магазин на joomla

قطب تكنولوژي آموزشي در پزشکی کشور در قرارادي با دبيرخانه دندانپزشكي و تخصصي وزارت بهداشت؛ در پروژه تدوين كتب مرجع دندانپزشكي عمومي كشور همكاري ميكند. اين همكاري در زمينه هاي توانمندسازي و برگزاري كارگاه هاي مجازي و حضوري؛ ويرايش آموزشي كتاب متناسب با گروه هدف؛ برون سپاري ويراستاري ادبي و تصاوير و تدوين سايت ارتباطي مولفين مي باشد.
• براي خريد محصولات قطب ميتوانيد به قسمت طرح های پایان یافته در اين سايت مراجعه كنيد.


спутниковые тюнеры
установка wordpress на хостинг