امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری  با شعارآموزش پزشکی،کروناحفظ و ارتقا کیفیت آموزش پزشکی  . در دو بخش دانشگاهی و کشوری از شنبه 7 خرداد  لغایت 12 خرداد ماه 1401 به مبزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار خواهد شد از علاقه مندان به شرکت در جشنواره دعوت میشود به سایت جشنواره به نشانی ذیل مراجعه نمایید .
https://edc.mums.ac.ir/motahari